Szkoła Podstawowa w Jeżach

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 14/ 09/ 10

z dnia: 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej w Jeżach

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ PODJĘTEJ W RAMACH

KOMPETENCJI STANOWIĄCYCH


UCHWAŁA Nr 14/ 09/ 10

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Jeżach

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej w Jeżach

 

Na podstawie art.41 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następującą zmianę w Statucie Szkoły Podstawowej w Jeżach przedstawioną przez Dyrektora Szkoły:

W §5 dopisuje się punkt 4. „W szkole organizuje się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeśli w obwodzie są dzieci z orzeczeniem o konieczności wczesnego wspomagania.”

§ 2.

Uchwałę przekazuje się do realizacji Dyrektorowi Szkoły.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej Jerzy Duda

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2012 12:21
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 716 razy